КУТОВОЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ: +38 050 300-25-50; +38 098 447-26-32 город Харьков, ул. Акад. Павлова, 46 Государственное учреждение "Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины"
web: kutovoy.umi.ru
mail: igorKutovoy@gmail.com

Коллектив отдела функциональной нейрохирургии

Коллектив отдела функциональной нейрохирургии

КАФЕДРА НЕЙРОХІРУРГІЇ ХНМУ

АДРЕСА: 61022, м. Харків,

пр. Науки, 4,

телефон +380(57)705-67-48

e-mail: kutovoy@ua.fm

web: http://www.knmu.kharkov.ua

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ:

П’ятикоп Володимир Олександрович

доктор медичних наук, професор

 

ШТАТ КАФЕДРИ:

 • Відповідальний за наукову роботу – д.мед.н., професор В.О.П'ятикоп;
 • Відповідальний за навчальну роботу – к.мед.н., доцент І.О.Кутовий
 • Відповідальний за лікувальну роботу – к.мед.н., доцент І.О.Кутовий
 • Відповідальний за виховну роботу серед студентів – к.мед.н., доцент О.В.Циганков
 • Відповідальний за роботу з інтернами – к.мед.н., доцент В.О.Чмут
 • Відповідальна за методичну роботу – асистент Ю.Г.Сергієнко
 • Відповідальний за цивільну оборону – асистент І.М.Масалітін

Асистенти: к.мед.н. Ю.О.Бабалян, Н.І.Завгородня

Аспірант: Мохаммад Аль Травнех

Клінічні ординатори: Махаммед Дали

Старший лаборант: С.О.Панасюк

Лаборанти:, І.О.Аніщенко, Л.А.Чернова

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:

 • Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базі нейрохірургічного відділення КЗОЗ «ОКЛ-ЦЕМД та МК».
 • Педагогічна робота кафедри полягає у підготовці студентів V курсу медичного факультету за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» з дисципліни «Нейрохірургія», VI курсу медичного факультету за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» з дисципліни «Актуальні питання нейрохірургії», англомовних студентів V курсу за спеціальністю «Лікувальна справа», з дисципліни «Нейрохірургія», IV курсу стоматологічного факультету за спеціальністю «Стоматологія», з дисципліни «Нейрохірургія з нейростоматологією», клінічних ординаторів та лікарів-інтенів з дисципліни «Нейрохірургія».
 • На кафедрі нейрохірургії в межах Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ проводяться цикли спеціалізації та передатестаційні цикли за фахом «Нейрохірургія» для лікарів-нейрохірургів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії. Проводяться місячні цикли тематичного удосконалення за темами: «Клініка, діагностика, лікування та післяопераційна реабілітація хворих з розладами екстрапірамідної системи та черепно-мозковою травмою»; «Клініка, діагностика, лікування та післяопераційна реабілітація хворих на цереброваскулярні захворювання».

 • З метою покращення якості учбового процесу на кафедрі відкрито комп’ютерний клас і розроблено учбову і контролюючу програму по нейрохірургії, підготовлено 67 учбових відеофільмів по класичним та оригінальним оперативним втручанням. Підготовлено п’ять учбових посібника, більш 30 методичних розробок по нейрохірургії для студентів та лікарів-інтернів: «Спинномозговая травма” - 1994, В.И.Сипитый, В.А.Чмут; «Нейрохирургическое лечение двигательных расстройств у больных, перенесших травму центральной нервной системы» – 2001; В.І.Сіпітий; «Хірургічне лікування хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу» - 2005, В.І.Сіпітий, Ю.Г.Сергіенко; «Хірургічне лікування спастичної кривошиї» - 2006, В.І.Сіпітий, І.О.Кутовий; «Черепно-мозкова травма, діагностика та хірургічне лікування» - 2006, В.І.Сіпітий; «Краніопластика фронто-орбітальних дефектів кісток черепу: Методичні рекоменації для студентів та лікарів-інтернів» – 2008. На кафедрі нейрохірургії підготовлено (до кожної лекції і до всіх практичних занять 36 учбових відеофільмів по тематиці «Хірургічне лікування черепно-мозкової травми та її наслідків», «Діагностика та кріохірургічне лікування пухлин головного мозку», «Краніопластика фронто-орбітальної ділянки», «Больові синдроми обличчя», «Хірургічне лікування аденом гіпофізу з застосуванням відеомоніторингу та сучасної ендоскопічної техніки». «Стереотаксична нейрохірургія».
 • З метою підготовки до ліцензійного тестового іспиту «Крок-2» кафедра систематично проводить комп’ютерні тренінги студентів у методичному кабінеті, де також створені умови для самостійного вивчення бази тестових завдань.

Видано:

 • Підручник «Нейрохірургія». В.І.Сіпітий, 2006. Підручник написаний для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у відповідності з діючою навчальною програмою, освітлює нові методи діагностики і лікування черепно-мозкової та спинномозкової травми, пухлин головного та спинного мозку, судинних захворювань головного мозку.
 • Монографія «Криохирургическое лечение больных с глиальными опухолями полушарий большого мозга». В.І.Сіпітий, 1994.
 • Монографія «Ортотопическая пластика дефектов костей свода черепа и твердой мозговой оболочки». В.І.Сіпітий, В.О.П’ятикоп, 1995.
 • Монографія «Криохирургическое лечение тяжелых форм невралгии тройничного нерва». В.І.Сіпітий, В.О.П’ятикоп, 1999.
 • Монографія «Повреждения позвоночника и спинного мозга». В.І.Сіпітий, 1994.
 • Монографія «Диагностика и хирургическое лечение черепно-мозговой травмы». В.І.Сіпітий, 2009.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 • Кріохірургічне лікування хворих з пухлинами головного мозку з використанням оригінальної кріогенної апаратури.
 • Хірургічне лікування хворих з черепно-мозковою травмою методом ортотопічної краніопластики з використанням керамічних матеріалів.
 • Реконструктивно-відновлюючі операції при травматичному ушкодженні спинного мозку.
 • Стереотаксичне нейрохірургічне лікування хворих на паркінсонізм та екстрапірамідні гіперкінези, методом кріодеструкції та тривалої електростимуляції підкіркових структур.
 • Аутотрансплантація клітин строми кісткового мозку в лікуванні екстрапірамідних розладів, наслідків важких черепно-мозкових і спінальних травм та церебральних інсультів.
 • Нейрохірургічне лікування хворих на судинну патологію (аневризми церебральних артерій та артеріовенозні мальформації) методом ендоваскулярних операції та відкритих внутрішньочерепних втручань.
 • Кріохірургічне лікування хворих на невралгію трійчастого нерву.
 • Кріохірургічне лікування аденом гіпофізу.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ:

 • На протязі останніх років підготовлено в інтернатурі 39 лікарів-нейрохірургів, 5 клінічних ординаторів, 2 магістра.
 • Під керівництвом завідуючого кафедрою академіка АН ВО України В.І.Сіпітого підготовлено один доктор медичних наук, та 7 кандидатів медичних наук.
 • Виконуються 2 докторські та 4 кандидатських дисертації.
 • Найбільш значні наукові дослідження кафедри узагальнені в 5-х монографіях, 26 авторських свідоцтвах і патентах на винахід, 240 наукових публікацій, з котрих 30 надруковані в зарубіжних журналах та працях Європейських і міжнародних конгресів.
 • На кафедрі навчаються 3 лікаря-інтерна, 1 клінічний ординатор, 1 магістр.

 

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ:

 • Кафедра співпрацює з ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України», ДУ«Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України», бере участь у наукових з’їздах, конгресах, симпозіумах, міжнародних конференціях.
 • Співробітники кафедри є дійсними членами Української Асоціації нейрохірургів, Європейської Асоціації нейрохірургів, Всесвітньої Асоціації нейрохірургів.

 

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА:

 • Клінічною базою кафедри є міжобласний спеціалізований нейрохірургічний центр. Центр обладнано операційною оптикою, ультразвуковими, кріохірургічними, ендоскопічними приладами та обладнанням, ядерно-магнітним томографом, впроваджені сучасні комп’ютерні технології. Центр ліцензовано Міністерством охорони здоров’я України та визнано одним із провідних нейрохірургічних центрів.
 • Професор В.О.П’ятикоп – керівник клініки нейрохірургії - проводить клінічні розбори та обходи, консиліуми тяжких хворих, консультує хворих в поліклініці, регулярно проводить клінічні та патолого-анатомічні конференції. Всі працівники приймають участь в міських, обласних та республіканських конференціях.
 • Співробітники кафедри забезпечують чергування в Харківському територіальному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і виконують складні оперативні втручання в центральних районних лікарнях Харківської області під час екстрених виїздів.
 • Співробітники кафедри приймають активно участь в організації «Дня нейрохірурга», які проводяться щомісячно на базі нейрохірургічної клініки обласної клінічної лікарні.
 • Викладачі кафедри здійснюють курацію хворих в стаціонарному відділенні лікарні консультують у поліклініці, ведуть спеціалізовані прийоми у поліклініці, рецензують історії хвороб.

На кафедрі розроблені нові методи нейрохірургічного лікування хворих, які не мають аналогів в світовій клінічній нейрохірургії: кріохірургічне лікування невралгії трійчастого нерву; ортотопічна краніопластика з використанням керамічних та металевих матеріалів; нейрохірургічне лікування хворих з пухлинами задньої черепної ямки та вторинними стовбуровими порушеннями; нейрохірургічне лікування хворих з цереброваскулярною патологією; оперативні втручання з приводу хвороби Паркінсона з використанням стромальних стовбурових клітин

Добавить комментарий
Введите код с картинки
Необходимо согласие на обработку персональных данных